Medu Nedir?


Medu, uzman akademisyenler ve tıbbi profesyoneller tarafından hazırlanan kurum yönetimi, müfredat yönetimi, soru bankası, sınav hazırlama, sınav uygulama, patentli sınav analiz sistemleri ve asistan karnesini kurumların hizmetine sunan web tabanlı özgün bir "Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi" yazılımıdır. Bu sistemlerin yanı sıra müfredat katalogları, öğrenci rehberleri, eğitim materyalleri, öğrenci listeleri gibi ihtiyaç duyulan tüm eğitsel süreçlerin kolaylıkla yönetilebildiği ortamlar da sunmaktadır.

Çağdaş tıp fakülteleri, uyguladıkları eğitim-öğretim müfredatını kolaylıkla yönetebilmeli, gerektiğinde değişiklikler yapabilmeli, ölçme metotları ile elde edilen sayısal çıktı sonuçlarını modern tekniklerle değerlendirebilmelidir. Öğretim üyeleri, asistanlar ve öğrenciler yetkilendirilme seviyelerine göre ders programlarının görüntülenmesinden sınav sonuçlarını takibine kadar parçası oldukları süreçlerin tüm basamaklarına dahil olma ve gözlemleme imkanına sahip olmalıdır. Bu ve bunun gibi daha bir çok gerekçe için Medu, kurumların ihtiyaç duydukları tüm yapıları bünyesinde barındırmaktadır.

Özgün bir bakış açısıyla yapılandırılmış olan Medu, eğitim etkinliklerinin en ideal düzeyde kurgulanması kadar, en iyi şekilde ölçme değerlendirmeye de olanak sağlayarak, artık bir zorunluluk haline gelen akreditasyon sürecinin en önemli basamağına yönelik olası eleştirileri çözmüş ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm bu yapılar kurumların kullanımına açılarak yapılacak sınavları kolaylaştırma ve modern ölçme-değerlendirme imkanları sunması ile beraber sınav geliştirme, uygulama ve sınav sonrası analiz işlemlerinin yanında TUS gibi yerleştirme sınavlarına hazırlık için tasarlanmış modülleri de ihtiva etmektedir.

Sonuç olarak Medu, kurumların eğitim kalitelerini önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olurken, öğrencilerini bilgi ve beceriler ile donanmış, yeterli ve yetkin düzeyde hekim olarak mezun etmeyi hedeflemiştir. Tüm bu süreçlerde daima kurumların yanında olmak ve kaliteyi bir adım öteye götürmek için sürekli çalışmaktayız.

Yakından Bakış

Medu tarafından sağlanan sistem, öğrenim hedeflerini gözden kaçırmadan detaylı bir şekilde sorgulamak üzere kurgulanmıştır. Kolay kullanım ve çağdaş uygulama teknolojisi sayesinde öğrencilerin özgüvenlerini pekiştirir.

3
FARKLI SORU TÜRÜ
30.000
'DEN FAZLA SORU
3
FARKLI SINAV TÜRÜ
50
'DEN FAZLA ANALİZ

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yüksek kalitede, geçerli ve güvenilir ölçme-değerlendirme araçlarının kullanımı ile birlikte doğru soru bankasının geliştirilmiş olması çok önemlidir. Tıp fakülteleri bir diploma programından çok yeterlilik temelli eğitim verdiklerinden öğrencilerin tüm eğitim süreçlerinde bir yardımcı yazılım tarafından yeterlilik düzeylerinin düzenli olarak takip ediliyor olması gerekir. Medu bu ihtiyaçların tamamının karşılanması için tüm detayları düşünülmüş eksiksiz bir sistem vaad etmektedir.

Bulut Teknoloji

Medu, bulut teknoloji tekniklerini kullanarak hizmet vermektedir. Kurumlar tarafından kurulum ve barındırma masraflarını sıfıra indiren bu yönetm ile teknik çalışan ihtiyacı da ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek oranda erişebilirlik, esneklik ve her ortamdan erişim sağlanabilmektedir. Sistem Medu ekibi tarafından düzenli olarak yedeklenerek, veri kaybı riski en aza indirilmektedir.

Alan Adı Yönetimi

Uygulamalarımız harici hiçbir hizmet alımı yapılmadan kurumların belirleyebileceği bir alan adı (örneğin: https://medu.tip.universite.edu.tr) üzerinden hizmet verebilmektedir. Bu kolaylıktan faydalanmak için yapılması gereken, kullanılacak alan adının Medu’ya bildirilmesi ve gerekli yönlendirmenin kurum tarafından yapılmış olması gerekir.

Çoklu Dil Desteği

Medu yazılımları birden fazla dilde hizmet verecek şekilde yapılandırılabilmekte ve sisteme farklı diller entegre edilebilmektedir.

Yeni Nesil Programlama Anlayışı

Medu'nun başarısının arka planında yeni nesil sunucu sistemler ve ekibinin sahip olduğu güncel programlama anlayışı barınmaktadır. Sistem kurum ihtiyaçlarına göre herhangi bir üst sınır bulunmaksızın genişletilebilmektedir.

Sürekli Güncellik

Medu, yazılım ekibi tarafından kurumların talepleri doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Bu sayede yazılım sürekli iyileşmekte ve güncel tutulmaktadır.

E-posta ile Bildirimler

SMS ile Bildirimler


Kurum Yönetimi


Personel İşleri Yönetim Sistemi

Geri Bildirim Sistemi

Bölüm Yönetim Sistemi

Komisyon Yönetim Sistemi

Eğitici Eğitimleri Yönetim Sistemi

Akademik Danışmanlık Sistemi

Kurul / Komite / Blok / Staj Yönetimi

Ders Yönetim Sistemi

Yoklama Sistemi

İntörn Karnesi

Ödev Yönetim Sistemi

Standart Çıktı ve Arşiv

Google Takvim


Müfredat Yönetimi


Medu, Ulusal-ÇEP 2020 ile birebir uyumludur. Ulusal-ÇEP'e ait tüm içeriği, içeriğin özelliklerini ve birbirleri ile ilişkilerini içerisinde barındırmakta ve kurumların hizmetine sunmaktadır.

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı


Semptomplar, Bulgular ve Klinik Durumlar

Çekirdek Hastalıklar ve Klinik Problemler

Temel Hekimlik Uygulamaları

Yetkinlikler / Yeterlikler / Alt Yeterlikler

Davranışsal, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çekirdek Durumları


Soru Bankası


Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yüksek kalitede geçerli ve güvenilir ölçme değerlendirme araçlarının kullanımı ile birlikte doğru soru bankasının geliştirilmiş olması çok önemlidir. Tıp fakülteleri bir diploma programından çok yeterlilik temelli eğitim verdiklerinden öğrencilerin tüm eğitim süreçlerinde bir yazılım tarafından yeterlilik basamaklarında düzenli olarak takip ediliyor olmaları çok önemlidir.

Çoktan Seçmeli Sorular

Çoktan tek seçmeli sorular

TFT Soruları

Doğru-Yanlış formunda sorular

YSS Soruları

Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar için senaryo tabanlı sorular


Sınav Yönetimi


Kuramsal Sınavlar

Kurul/Komite/Blok/Staj sonu, yıl sonu ve fakültedeki tüm öğrencilerin aynı anda girebildiği gelişim sınavları

TFT Sınavları

Doğru-Yanlış formunda sorulardan oluşan sınavlar

YSS Sınavları

Yapılandırılmış sözlü sınavlar

SINAV ORTAMLARI
Sınav Türü Klasik Sınav Web Tabanlı Sınav Çıktı Bazlı Yedekleme
Kuramsal Sınav
TFT Sınavı
YSS Sınavı

Sınav Salonları

Sınav Salonu Başkan ve Gözetmenleri

Sınav Salonu Öğrenci Dağılımları

Sınav İtirazları

Sınav Sonrası Soru İncelemeleri


Sınav AnaliziSınav Türü Bazlı Analizler

Yıllık Sınav Analizleri

Kurul/Komite/Blok/Staj Sınavı Analizleri

Yıl Sonu Sınavı Analizleri

Gelişim Sınavı Analizleri

Sınav Analizleri Karşılaştırması

Müfredat Bazlı Sınav Analizleri

Akademisyen Bazlı Sınav Analizleri

Öğrenci Bazlı Sınav Analizleri


Öğrenme Yöntemleri


PDÖ

Web Tabanlı - Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi

OTÖ

Web Tabanlı - Olgu Temelli Öğrenme Yöntemi


Not Yönetimi


Grup Çalışmaları Notlandırma

Uygulama Notlandırma

Sınav Notlandırma

Kurul/Komite/Blok/Staj Notlandırma

Yıl Sonu Notlandırma

Not Listeleri PDF ve EXCEL Dökümleri


Mezuniyet Sonrası Yönetimi


Mezuniyet Sonrası Ders ve Yetkinlikleri

Ders Notları Yönetimi

Asistanlar

Asistan Rotasyonları

Asistan Dersleri

Asistan Cerrahi Girişimleri


Performans Sistemi


Eğitim Faaliyetleri Cetveli (C puanı)

Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Cetveli (D Puanı)